Đóng

Ecofarm hỗ trợ người dân nuôi gà thảo dược theo quy trình gà thảo dược an toàn, cung cấp cho người nuôi con giống, thức ăn và thảo dược với giá rẻ hơn so giá thị trường và sẽ thu mua toàn bộ gà khi đạt trọng lượng theo yêu cầu, đã giúp người nuôi mang lại hiệu quả kinh tế.
Mời các bạn xem chi tiết Báo Kiên Giang số 4708 – Thứ ba, 7-8-2018 (Trang 8): https://baokiengiang.xembao.vn/…/08/so4708/html5/index.html…