Đóng

Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, chiều ngày 27/6, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Thanh Bình đã dành thời gian đến tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông trại sinh thái Đồng Tháp (Ecofarm Đồng Tháp) và lắng nghe đơn vị này trình bày về định hướng phát triển trong thời gian tới.

download

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương (bìa phải) và lãnh đạo Ecofarm Đồng Tháp tại khu trồng dưa lê của Công ty

Ecofarm Đồng Tháp hiện đang đầu tư dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Thanh Bình, với diện tích khoảng 8 ha. Hiện Công ty đã đầu tư 04 nhà lưới, diện tích 8.000m2 để sản xuất dưa lê, dưa lưới theo công nghệ cao, cung cấp ớt giống sạch bệnh cho nông dân. Ecofarm Đồng Tháp chuẩn bị đầu tư nhà màng theo công nghệ Israel với diện tích 22.000m2.

Lãnh đạo Ecofarm Đồng Tháp mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô dự án, trước mắt là liên kết và hợp tác với các hộ nông dân lân cận để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư khu nông nghiệp hữu cơ tại cù lao Tây thuộc huyện Thanh Bình; thực hiện chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho nông dân, chương trình liên kết sản xuất với nông dân theo hướng bền vững, từng bước hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương đánh giá cao định hướng phát triển của Công ty và cho rằng đây là doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Thanh Bình; đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với huyện Thanh Bình, Ecofarm Đồng Tháp xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu, sản xuất cây giống và chuyển giao kỹ thuật sản xuất.

Đối với việc mở rộng diện tích, ông Nguyễn Văn Dương yêu cầu Ecofarm Đồng Tháp phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình thống nhất phương án liên kết với người dân để huyện tiến hành vận động người dân cùng hợp tác. Việc đầu tư ở cù lao Tây cần khảo sát, nắm nhu cầu thực tế để có quyết định phù hợp.

Nguyệt Ánh

Tin tức Related