Đóng

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch Công ty cổ phần Nông trại sinh thái Ecofarm chia sẻ trong Hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh” UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) và Đài Truyền hình Hậu Giang tổ chức hôm 8-3-2019 tại tỉnh Hậu Giang:
Ecofarm sẵn sàng chia sẽ thông tin, nguồn lực cũng như mối quan hệ với các đơn vị, doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động với bà con nông dân tỉnh Hậu Giang; tham gia thực hành nông nghiệp thông minh tại tỉnh Hậu Giang thông qua các dự án hợp tác; đầu tư hoặc hợp tác đầu tư vào các dự án nông nghiệp thông minh kết hợp du lịch tại tỉnh Hậu Giang trên cơ sở các bên đều có lợi; tư vấn, chuyển giao một phần hoặc trọn gói các công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp thông minh.
https://www.thesaigontimes.vn/…/nong-nghiep-xanh-thong-minh…

Khách tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Ecofarm Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Ecofarm.vn