Đóng

Tin tức

Ngôn ngữ

  • vi
    • en

MÔ HÌNH NUÔI GÀ THẢO DƯỢC MANG LẠI HIỆU QUẢ

11/08/2018 Tin tức

Ecofarm hỗ trợ người dân nuôi gà thảo dược theo quy trình gà thảo dược an toàn, cung cấp cho người nuôi con giống, thức ăn và thảo dược với giá rẻ hơn so giá thị trường và sẽ thu mua toàn bộ gà khi đạt trọng lượng theo yêu ...
Xem thêm