Đóng

Tin tức

Ngôn ngữ

  • vi
    • en

Nông nghiệp công nghệ cao không phải cây đũa thần!

30/10/2018 Tin tức

(TBKTSG) – Nông nghiệp công nghệ cao hiện được xem là một định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế tại nhiều địa phương, đặc biệt ở những địa phương mà kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn như khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bên cạnh ...
Xem thêm